برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

مسابقات فوتسال چهارجانبه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر به میزبانی بسیج کارکنان وتربیت بدنی دانشگاه در حال برگزاری است.

هرسال به این مناسبت ، یک دوره مسابقات ورزشی در سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار می شود.

امسال تیم های کارکنان دانشگاه،اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز،تیم شهدای نینوا وتیم مرحوم سالیا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی نموده بودند.در برنامه مسابقات امسال در هر روز از یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس بین هردو بازی تجلیل می شود.