رتبه ممتاز دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد

بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان سنجش آموزش کشور منتشر نموده است،درآزمون ورودی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور،دانشگاه صنعتی شیراز در گروه فنی ومهندسی رتبه پنجم را در بین کل دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور کسب نموده است.بر اساس همین گزارش ،فارغ التحصیلان این دانشگاه موفق شدند در بین دانشگاههای صنعتی کشور نیز رتبه سوم قبولی شرکت کنندگان در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد را به خود اختصاص دهند.

در آزمون مذکور دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با ۴۵ درصد قبولی در رتبه اول قرار دارد ودانشگاه فردوسی مشهد با۸۸/۴۲ درصد،دانشگاه صنعتی اصفهان با ۹۴/۴۲درصد ودانشگاه امام خمینی قزوین با ۴۲/۴۲ درصد رتبه های دوم تا چهارم را کسب نموده اند.دانشگاه صنعتی شیراز با ۴/۴۱ درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است.

میانگین درصد قبولی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور در آزمون مذکور ۱۲/۱۸ درصد گزارش شده است.