ديدار با جانبازان سالهاي دفاع مقدس

در سالروز ميلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) علمدار شجاع قيام امام حسين (ع) و روز جانباز، تعدادي از اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه به ديدار جانبازان سال­هاي دفاع مقدس رفتند.

در اين ديدار رياست محترم دانشگاه، رئيس محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و تعدادي از اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان با حضور در بيمارستان جنت شيراز با تعدادي از جانبازان ايثارگر دوران دفاع مقدس ديدار نموده و روز جانباز را به ايشان تبريك گفتند.

جانبازاني كه در دوره جواني و نوجواني خود براي دفاع از آرمان­هاي مقدس انقلاب اسلامي احساس مسئوليت نموده و جان، مال و آسايش خود و خانواده خويش را به خطر انداختند و موجب آسايش و امنيت كنوني جامعه و عزت و سربلندي ايران اسلامي شدند.