پايان مسابقات فوتسال ۴ جانبه به مناسبت سالروز فتح خرمشهر

مسابقات فوتسال چهارجانبه ه­اي كه با حضور تيم­ هاي دانشگاه صنعتي شيراز، دانشگاه شيراز، شهداي نينوا و مرحوم ساليا از تاريخ ۲۳/۲/۹۴ در سالن تربيت­ بدني دانشگاه صنعتي شيراز شروع شده بود؛ عصر روز ۲/۳/۹۴ با قهرماني تيم ساليا پايان يافت.

همچنين تيم­ هاي شهداي نينوا و دانشگاه شيراز عناوين دوم و سوم مسابقات را كسب نمودند.

در مراسم پاياني مسابقات به تيم ­هاي برتر جام و هدايايي اهداء گرديد. در طول برگزاري مسابقات مذكور هر روز يكي از جانبازان دوران دفاع مقدس مورد تجليل قرار گرفتند. واحد تربيت­ بدني دانشگاه نيز از همه دست­ اندركاران برگزاري مسابقات در واحدهاي مختلف دانشگاه تشكر نمود.