مناقصه ها و مزایده ها

فروش اتوبوس

دانشگاه صنعتي شیراز با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون ماده...

دوشنبه ۱۳۹۲/۷/۲۹
فروش لوله هاي فلزي دانشگاه

دانشگاه صنعتي شيراز قصد دارد لوله هاي فلزي خود را از طريق ...

جمعه ۱۳۹۲/۷/۲۶
مركز چاپ و تكثير دانشگاه

دانشگاه صنعتي شيراز در نظر دارد مركز چاپ و تكثير...

پنج شنبه ۱۳۹۲/۱/۲۹
فروش اتوبوس

دانشگاه صنعتي شیراز با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون...

پنج شنبه ۱۳۹۲/۱/۲۹
فضاي سبز و نيروي خدمات دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز در نظر دارد امور فضاي سبز و ...

چهارشنبه ۱۳۹۲/۱/۲۸
مناقصه سلف سرویس

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد خدمات تهیه مواد اوليه، طبخ و...

سه شنبه ۱۳۹۲/۱/۲۷
اجاره مجتمع مسکونی جهت اسکان دانشجویان

دانشگاه صنعتی شیراز جهت اسکان تعداد ۱۲۰ نفر دانشجو...

سه شنبه ۱۳۹۲/۱/۲۷
خرید دستگاه دیزل ژنراتور

نظر به اینکه دانشگاه صنعتی شیراز قصد خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور...

سه شنبه ۱۳۹۲/۱/۲۷
فراخوان ارزیابی پیمانکار

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد خدمات مرحله اول و دوم ساختمانهای...

دوشنبه ۱۳۹۲/۱/۲۶
فراخوان ارزیابی پیمانکار

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط جهت برگزاری ...

دوشنبه ۱۳۹۲/۱/۲۶

صفحه‌ها