دومین همایش هنر و دانشگاه پاک

در راستای دومین همایش دانشگاه پاک که در اردیبهشت سال آینده در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار خواهد شد، دبیر خانه جشنواره دانشگاه پاک و امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز اقدام به برگزاری دومین همایش هنر و دانشگاه پاک در موسسه آموزش عالی هنر شیراز نمود. این همایش با حضور ریاست دانشکده هنر جناب آقای دکتر سلیمی، دبیر شورای هماهنگی پیشگیری از مواد مخدر استان فارس جناب آقای ابراهیمی ، اساتید دانشگاه، کارشناسان و دانشجویان رشته هنر آن موسسه برگزار گردید.

در این برنامه پرشور، پس از سخنرانی و خیر مقدم ریاست محترم موسسه آموزش عالی هنر شیراز ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ضرورت آسیب شناسی مواد مخدر و روان گردان ها پرداخت.

در ادامه ،کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها، با حضور جناب آقای محکم کارشناس محترمحوزه پیشگیری اداره کل بهزیستی مانند همایش قبل برگزار شد.

اجرای زنده موسیقی و برپایی کارگاه تئوری ایده پردازی با حضور اساتید محترم خانم دادی، آقای عباسی، خانم سعادت فرد، خانم نیک نام، آقای احمد آبادی، خانم پور تقی،آقای محمدی نژاد، آقای سیرآبادی،  و با سخنرانی و مدیریت جناب آقای مهندس پیله وریان،  دبیر جشنواره دانشگاه پاک منطقه ۵ کشور با موضوع ارتباط هنر و تاثیر آن در اجتماع، از سایر برنامه  های این همایش بود.