انجمن علمی فناوری اطلاعات

معرفی انجمن:

انجمن علمی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز تشکلی دانشجویی است که از دانشجویان علاقه مند به امور علمی، پژوهشی و فرهنگی تشکیل شده است و هرسال در بخش های علمی و پژوهشی فعالیت های گوناگونی از جمله برگزاری کارگاه ها، همایش ها، کلاس ها، مسابقات، چاپ نشریه ی علمی و ... انجام داده است.

اعضا انجمن:

دبیر

بنیامین هژبرالساداتی

نایب دبیر

***

اعضای اصلی

محمد شعاعی

امیرمحمد مجیدی

پیام صدرایی جواهری

تینا اخلاقی

امید رجایی

هومن پاشایی

 

برنامه های برگزار شده:

 

افتخارات:

 

برنامه های احتمالی در سال آینده:

 

نشریه ها: