انجمن علمی هوش مصنوعی و نرم افزار

اعضا انجمن:

دبیر: محمد مهدی دژم شهابی

نائب دبیر:سید احسان بهشتیان

اعضای اصلی انجمن:

فربد گلشنی

فرزاد اکبری نژاد

سعید زارعی

دبیر های اسبق:

هادی مولا

آرمین امینیان

برنامه های احتمالی در سال آینده:

سمینار ها:

 تست نرم افزار ،

طراحی و معماری نرم افزار،

 Devops

دوره ها :

آموزش لینوکس

آموزش تست نرم فزار

آموزش تست پذیرش

آموزش تست امنیت در نرم افزار

آموزش الگوریتم های بهینه سازی با متلب

آموزش یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با پایتون

و بسیاری دوره ی دیگر

برنامه های برگزار شده:

مسابقات:

رتبه هشتم مسابقات جهانی روبوکاپ ۲۰۱۳

رتبه پنجم مسابقات جهانی روبوکاپ ۲۰۱۴

رتبه چهارم رقابت فنی مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۴

رتبه اول مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۴

رتبه اول مسابقات رباتیک کردستان ۲۰۱۴

رتبه دوم مسابقات بین المللی رباتیک پیام نور ۲۰۱۵

رتبه سوم چالش مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۵

رتبه نهم مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۵

کسب سهمیه داوری مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۵

کسب سهمیه داوری مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۵

کسب سهمیه داوری مسابقات بین المللی پیامنور ۲۰۱۵

کسب سهمیه داوری مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۶

کسب سهمیه داوری مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۶

کسب مقام هشتم در مسابقات جهانی در چین ۲۰۱۵

کسب مقام هفتم در مسابقات جهانی در آلمان ۲۰۱۶