معرفی مدیر امور علمی دانشجویان

مدیر امور علمی دانشجویان:

دکتر رضا اکبری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مدیران پیشین:

  • دکتر صفری نژادیان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

اساتید مشاور انجمن های علمی:

  • دکتر حسنلی، انجمن علمی برق و الکترونیک
  • دکتر زرین پور، انجمن علمی صنایع
  • دکتر شمسی نژاد، انجمن علمی فناوری اطلاعات
  • دکتر جاویدان، انجمن علمی هوش مصنوعی و نرم افزار
  • دکتر آقایی، انجمن IEEE 
  • دکتر حسنلی، انجمن رباتیک
  • دکتر پاکارزاده، انجمن اپتیک و فوتونیک