اخبار انجمن های علمی دانشجویی

کسب مقام سوم مسابقات ماهواره کوچک توسط تیم Sutech Sat انجمن علمی برق و الکترونیک

زمان ارسال: ۱۳۹۸/۲/۴

برگزاری اولین دوره کمپ بهاره انجمن علمی صنایع

زمان ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳

کسب مقام پنجم مسابقات پهباد توسط تیم پهباد انجمن علمی برق و الکترونیک

زمان ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰