این وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
۴۷% (۱۷۰ نظرسنجی)
خوب
۱۵% (۵۳ نظرسنجی)
متوسط
۹% (۳۱ نظرسنجی)
قابل قبول
۵% (۱۹ نظرسنجی)
ضعیف
۲۵% (۹۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۶۴
Persian (فارسی)
0