مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه استخر سرپوشیده دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

شنبه ۱۳۹۴/۵/۳۱
انجام فعاليتهاي امور خدمات دانشگاه صنعتي شيراز در سال ۱۳۹۴

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد ...

شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
انجام فعاليتهاي امور فضاي سبزونظافت محوطه دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد ...

شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
مناقصه خوابگاه تیپ b,c

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

پنج شنبه ۱۳۹۳/۷/۲۴
طراحی پروژه زمین گرمایی ،سیستم گرمایشی و سرمایشی

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

يکشنبه ۱۳۹۳/۵/۱۹
فروش تشكهاي طبي وتخت خواب فلزي وچوبي

قابل توجه هتل ها،ميهمانپذيرها، وساير متقاضيان...

چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
فروش تجهيزات آزمايشگاه زبان

قابل توجه موسسات آموزش عالي،آموزشگاههاي زبان ومتقاضيان...

پنج شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۶
فروش اتوبوس

دانشگاه صنعتي شیراز با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون ماده...

دوشنبه ۱۳۹۲/۷/۲۹
فروش لوله هاي فلزي دانشگاه

دانشگاه صنعتي شيراز قصد دارد لوله هاي فلزي خود را از طريق ...

جمعه ۱۳۹۲/۷/۲۶

صفحه‌ها

0