مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری

جذب نیروی انسانی و کلیه امور استخدامی کارکنان دانشگاه در حوزه فعالیت مدیریت نیروی انسانی دانشگاه قرار دارد.

فعالیت‌های حوزه مدیریت امور اداری

 • تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح دانشگاه
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری و استخدامی
 • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصابات، مأموریت‌ها و انتقال کارکنان (هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی)
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و جمع‌آوری مستندات به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
 • برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی غیر هیأت‌علمی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب امور استخدامی دانشگاه
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه، تشکیلات دانشگاه
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • انجام امور دبیرخانه مرکزی
 • همکاری در انجام امور ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • نظارت بر واحدهای عملکرد تحت سرپرستی حوزه مدیریت
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 نام و نام خانوادگی   

                    سمت                       

  تلفن داخلی  

  تلفن مستقیم  

   دورنگار

دکتر سعید بختیاری

مدیریت امور اداری

۲۶۰۶ ۳۷۲۶۴۱۰۶ ۳۷۲۶۱۲۸۸

 علی اصغر ساریخانی

مسئول دفتر

۲۵۲۵

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

ایوب طاهری

رئیس اداره امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی

۲۰۶۹ ۳۳۴۵۲۰۶۹ ۳۷۳۵۴۵۲۴

محمدرضا محمدیانفر

رئیس اداره امور عمومی و تدارکات

۲۶۰۲ ۳۷۳۵۴۵۲۴ ۳۷۳۵۴۵۲۴

محمدرضا صادقی

مسئول امور خدمات

۲۶۱۹

۳۷۲۶۴۱۰۶ ۳۷۲۶۱۲۸۸

فاطمه جمالی

رئیس اداره کارگزینی

۲۰۷۴ ۳۳۴۵۲۰۷۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸

    حسین کریمی

      کارمند دبیرخانه

۲۸۶۹ ۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

محمد سماح نژاد نامه رسان ۲۸۶۹ ۳۷۲۶۴۱۰۶ ۳۷۲۶۱۲۸۸