رونمایی از سامانه جامع و هوشمند آموزش مجازی مدارس در دانشگاه صنعتی شیراز
افتتاح فاز اول دانشگاه صنعتی شیراز در پردیس جدید واقع در شهر صدرا
کسب رتبه ۳ کشور و جایگاه جهانی ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس رتبه بندی موسسه شانگهای
اطلاعیه شماره ۸ در خصوص دروس معارف
اطلاعیه شماره ۷ در خصوص کلاسها و فعالیتهای آموزشی

اخبار

زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۷
زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۷
زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۷

اطلاعیه ها

زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۳۰
زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵

اطلاعیه های دفاع از پایان نامه

اطلاعیه های ارتباط با صنعت

پذیرش کارشناسی
پذیرش کارشناسی ارشد
پذیرش دکتری
جشنواره ملی فرهنگی، هنری و مذهبی ۱۵ روز شاد آسمانی
دومین همایش ملی پژوهشهای قرآن و علوم زیستی
اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری
جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری دانشگاهیان
اولین فراخوان طرح جوانه فارس
دومین جشنواره مدیریت پسماند
پنجمین همایش جایزه محیط زیست