کارشناسی

پذیرش دانشجو از طرق زیر امکان پذیراست:

  1. آزمون سراسری
  2. دفتر استعداد درخشان ( مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که خود دانشکده تقاضای جذب کنند)
  3. تبدیل خارج به داخل و بین الملل (کلیه رشته ها به شرط وجود امکانات تدریس در دانشکده که در حال حاضر  دانشکده برق، مکانیک و فناوری اطلاعات این شرایط را دارند).
  4.  

ردیف

نام رشته و گرایش

نام دانشگاه

1

مهندسی برق

صنعتی شیراز

2

مهندسی صنایع

3

مهندسی کامپیوتر

4

مهندسی مکانیک

5

مهندسی انرژی

موسسه آموزش عالی لامرد

6

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز

7

مهندسی شیمی

8

مهندسی برق

موسسه آموزش عالی فیروزآباد

9

مهندسی صنایع

10

مهندسی مکانیک