دکتری

پذیرش دانشجو از طرق زیر امکان پذیراست:

  1. آزمون سراسری
  2. دفتر استعداد درخشان ( مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که خود دانشکده تقاضای جذب کنند)
  3. تبدیل خارج به داخل و بین الملل (کلیه رشته ها به شرط وجود امکانات تدریس در دانشکده که در حال حاضر  دانشکده برق، مکانیک و فناوری اطلاعات این شرایط را دارند).

ردیف

نام رشته و گرایش

نام دانشگاه

مقطع

1

شیمی - شیمی فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنعتی شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری

2

ریاضی - آنالیز

3

ریاضی - کاربردی

4

فوتونیک

5

مهندسی برق - الکترونیک

6

مهندسی برق مخابرات سیستم

7

مهندسی برق مخابرات میدان و موج

8

مهندسی برق - قدرت

9

مهندسی برق - کنترل

10

مهندسی عمران - زلزله

11

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

12

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

13

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

14

مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

15

مهندسی متالوژی و مواد