مرکز مشاوره و سبک زندگی

مرکز مشاوره و سبک زندگی با بهره گیری از مشاوران توانمند تلاش می کند با برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه سلامت روان در جهت پیشگیری از آسیب های روانی سطح سواد سلامت روان دانشگاهیان را افزایش بخشدو همچنین در جهت رفع مشکلات تحصیلی ،شخصی ،عاطفی واختلالات رفتاری و شخصیتی و...دانشجویان و همچنین اساتید وکارکنان با برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی جامعه دانشگاهیان را به سمت ارتقا سلامت روان سوق دهد.