پرسشهای متداول

 • سوال: ملاك انتخاب واحد بر اساس معدل كدام نيمسال تحصيلي مي باشد ؟
  جواب: ملاك انتخاب واحد بر اساس معدل نيمسال تحصيلي قبل مي باشد .
 • سوال: دانشجوياني كه قادر به شركت در امتحانات پايان نيمسال نيستند چگونه عمل نمايند ؟
  جواب: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود . تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است .
 • سوال: جهت واريز پول به حساب دانشگاه بابت شهريه يا هزينه استفاده از خوابگاه دانشجويي به چه شماره حسابهايي مي توان پول واريز كرد ؟
  جواب: جهت واريز شهريه ميتوانيد از حساب سيبا بانك ملي به شماره ۲۱۷۷۱۷۳۰۰۱۰۰۲ به نام حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شيراز استفاده نماييد .
 • سوال: چگونه مي توانم از عدم تشكيل كلاسها ، برنامه كلاسهاي جبراني يا جابجايي كلاس ها مطلع شوم ؟
  جواب: با تماس به دانشكده مربوطه ميتوانيد از تشكيل يا عدم تشكيل كلاسها مطلع شويد .
 • سوال: آيا ميتوان به دانشگاه ديگري انتقال يا ميهمان گرفت ؟
  جواب: با ثبت نام در سامانه هاي سازمان سنجش و وزارت علوم تحقيقات و فناوري در زمانهاي مقرر و همچنين در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد ميتوانيد به صورت ميهمان در دانشگاه مقصد ادامه تحصيل دهيد .
 • سوال: زمان درخواست مرخصي تحصيلي در هر نيمسال چيست ؟
  جواب: تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي ، حداقل دو هفته پيش از شروع نام نويسي هر نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم شود .
 • سوال: چگونه مي توانيم از آخرين تغييرات سرفصل دروس و منابع درسي رشته خود آگاه شويم ؟
  جواب: از طريق سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري – دفتر شوراي گسترش ميتوانيد از آخرين تغيرات سرفصل دروس و منابع درسي اطلاع پيدا كرد .
 • سوال: حداقل واحد انتخابي در هر نيمسال تحصيلي چند واحد مي باشد ؟
  جواب: حداقل واحد انتخابي در هر نيمسال براي مقطع كارشناسي ۱۲ واحد ، مقطع كارشناسي ارشد ۸ واحد ، مقطع دكتري ۶ واحد مي باشد .
 • سوال: دانشکده در مقطع دکتری چه رشته هایی را ارائه می دهد؟
  جواب: مهندسی برق - مخابرات؛ مهندسی برق - الکترونیک؛ مهندسی برق - قدرت