معرفی دانشگاه

دانشگاه صنعتی شیراز بعنوان اولین دانشگاه صنعتی در منطقه جنوب کشور با رویکرد کلی تحصیلات تکمیلی و توجه ویژه به صنعت یکی از مراکزمهم آموزش علوم مهندسی درجنوب کشور محسوب می شود.

این دانشگاه با قدمت بیش از چهل سال بعنوان یکی از دانشکــده های مهم دانشگاه  شیراز با عنوان   دانشکده صنعت الکترونیک به تربیت نیروهای کارآمد ومورد نیاز جامعه صنعتی پرداخته است . امکانات آموزشی و پژوهشی بسیار مناسب و اساتید مجرب و کارآزموده علمی و صنعتی موجب گردید که این دانشکده درسال ۱۳۸۲ به دانشگاه صنعتی شیراز تبدیل گردد. طرح فعلی این دانشگاه ، شامل هفت دانشکده مهندسی برق ، دانشکده مهندسی مکانیک وهوافضا ، دانشکده علوم ، دانشکده مهندسی مواد،  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشکده صنایع و دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز می باشد که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعال می باشند.

 از افتخارات بسیار مهم این دانشگاه نسبت بالای اعضای هیات علمی به دانشجو (۱:۱۳)وقرارگرفتن این دانشگاه در رتبه چهارم بین کل دانشگاههای کشوراز نظر پذیرش دانشجو درمقاطع بالاتر می باشد.

قابل توجه است که این دانشگاه تنها در رشته های مهندسی برق ، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و سایر دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)می باشند.

 واحد پردیس دانشگاهی این دانشگاه نیز با کسب مجوز از دفتر شورای گسترش آموزش عالی از مهرماه ۱۳۹۲ در رشته های مهندسی برق (الکترونیک – قدرت – مخابرات )، مهندسی شیمی گرایش گاز، مهندسی عمران – زلزله و مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش شبکه های کامپیوتری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.