پردیس دانشگاه صنعتی شیراز

واحد پردیس دانشگاه صنعتی شیراز واقع در ضلع غربی دانشگاه، در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است.

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل این واحد در حال حاضر در مقطع تحصیلات تکمیلی ۱۴۵ نفر است، که ۱۱۰ نفر آن در کرایش های مختلف کارشناسی ارشد و مابقی در مقطع دکتری هستند.

گروه های آموزشی واحد پردیس

الکترونیک

مخابرات

قدرت

کنترل

مهندسی شیمی

مهندسی گاز

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

مهندسی عمران، زلزله

مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی

مهندسی مواد

ریاضیات، گرایش تحقیق در عملیات

شیمی داروئی