پژوهشکده سامانه های دریایی

معرفی پژوهشکده :

مسئول پژوهشکده: دکتر امیرحسین نیک سرشت دانشیار دانشکده مکانیک و هوا فضا

گروه های پژوهشی:

 • گروه پژوهشی شناور های دریایی
 • گروه پژوهشی سازه و تاسیسات آبی-دریایی
 • گروه پژوهشی ارتباطات، کترل و ناوبری
 • گروه پژوهشی انرژی و محیط زیست

همکاری با صنایع مختلف:

 • مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • تحقیقات مهندسی جهاد 
 • سازمان صنایع دریایی
 • دانشگاه مالک اشتر
 • صنایع الکترونیک شیراز
 • شرکت فراسان
 • شرکت مهندسی رستافن
 • شرکت ارتعاشات صنعتی ایران
 • مجتمع صنعتی فجر
 • شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
 • شرکت فراپاکس
 • مرکز تحقیقات مجتمع شهید همت تهران
 • پژوهشکده شهید یزدانی سازمان صنایع هوافضا
 • صا ایران، مرکز عالی تحقیقات الکترونیک ایران
 • شرکت فراسوی دانش ارتباطات (فردا)​
 • پالایشگاه های گاز
 • جهاد خودکفایی ندسا
 • پتروشیمی مبین
 • شرکت صنعتی فارس اسکات شیراز
 • مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

خلاصه مهمترین زمینه های فعالیت پژوهشکده:

 • طراحی هیدرو آیرودینامیکی و بررسی پایداری شناورهای اثرسطحی و زیرسطحی
 • شبیه سازی عددی حرکت  سطحی و زیر سطحی در دریای آرام و مواج
 • طراحی سیستم های کاهش نیروی پساشناورهای اثر  با استفاده از سطوح آبگریز
 • بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی شناورهای اثر سطحی و زیرسطحی
 • طراحی و ساخت روبات های هوشمند زیرسطحی
 • هوشمندسازی، طراحی و ساخت اتوپایلوت اجسام پرنده هوایی یا دریایی
 • طراحی و ساخت سیستم های هدایت، کنترل و ناوبری
 • طراحی سیستمهای کنترل هوشمند فعال ارتعاش در سازه های انعطاف پذیر
 •  طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری، ثبت و نمایش داده
 • طراحی سیستم آزمایشگاهی اعمال بار به موتور الکتریکی کشتی
 • پایش، ارزیابی و کنترل خوردگی داخلی و خارجی در صنایع دریایی
 • طراحی، ارزیابی و رفع عیب حفاظت کاتدی سازه های ثابت و متحرک دریایی
 • طراحی سیستم های بیواکوستیک و اکوستیک زیر آبی
 • طراحی سامانه های رادار ساحلی و دریایی و سیستم های سونار
 • طراحی و تحلیل تنش انواع سازه های دریایی
 • بررسی تنشهای حرارتی انواع سازه ها
 • آنالیز شکست، خستگی و تخمین عمر انواع سازه های دریایی
 • مقاوم سازی سازه های دریایی با استفاده از کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها
 • انجام کلیه مراحل طراحی و ساخت سازه های کامپوزیتی
 • طراحی اتصالات انعطاف پذیر
 • طراحی و آنالیز حرارتی سیستم های تولیدکننده یا مبادله کننده گرما
 • محاسبه و آنالیز سیستم های انرژی و انرژی های نو
 • بهره گیری از الگوهای زیستی در شناورهای دریایی و استفاده از زیست سوخت های جلبکی