ارشد

پذیرش دانشجو از طرق زیر امکان پذیراست:

  1. آزمون سراسری
  2. دفتر استعداد درخشان ( مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که خود دانشکده تقاضای جذب کنند)
  3. تبدیل خارج به داخل و بین الملل (کلیه رشته ها به شرط وجود امکانات تدریس در دانشکده که در حال حاضر  دانشکده برق، مکانیک و فناوری اطلاعات این شرایط را دارند).

ردیف

نام رشته و گرایش

نام دانشگاه

مقطع

1

شیمی شیمی فیزیک

2

شیمی شیمی دارویی

3

فیزیک فیزیک ماده و چگال

4

فیزیک اپتیک و لیزر

صنعتی شیراز

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

فوتونیک

6

ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز

7

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

8

ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی

9

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

10

مهندسی برق گرایش افزاره­های میکرو و نانو الکترونیک

11

مهندسی برق گرایش سیستم­های قدرت

12

مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین­های الکتریکی

13

مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج

14

مهندسی برق گرایش مخابرات و سیستم

15

مهندسی برق گرایش کنترل

16

مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

17

مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز

18

مهندسی صنایع گرایش سیستم­های تولید و خدمات

19

مهندسی عمران گرایش زلزله

20

مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

21

مهندسی عمران آب و سازه­های هیدرولیکی