فرهنگی ،اجتماعی،ورزشی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه، امور اجتماعی و فوق برنامه،تشکل ها، کانون ها ،انجمن ها و نشریات و همچنین دبیرخانه امور انضباطی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد. همچنین اداره تربیت بدنی با برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای جامعه دانشگاهیان با بهره گیری از امکاناتی نظیرزمین چمن، تجهیزات و سالن های مختلف ورزشی در محل تربیت بدنی و همچنین خوابگاه ها ی دانشجویی و با استفاده از مربیان و کارشناسان متخصص در این حوزه سلامت جسم و شادابی جامعه دانشگاهیان را بهبود می بخشد.